צבע פנים וחוץ

  • צבי גלקסי 5 16.7.15 1919 (Small)
  • 13.10.15 _____ (7) (Small) (Small)
  • 17.5.12 (31) - ____ (Small)